HELPAHEAD logo
Akademifag 6 uger

Uddannelser & Kurser

Fysisk og virtuel undervisning


29. JAN


26. FEB


25. MAR


29. APR


27. MAJ

Lær hvordan du skaber salg gennem online medier og det fysiske møde 

Salgspsykologi & grundlæggende salg

Konverter din markedsføring til salg!

Har du eksempelvis erfaring fra service- eller turismebranchen, da er vi eksperter i at finde din nye karrierevej. Vi kender branchen ud & ind og kan hjælpe dig professionelt videre.


 • Skabe relationer f.eks. gennem netværksopbygning
 • Udvikling af BLUE OCEAN CV – målrettet og skarpt, tilrettet den ønskede branche, samt opdateret LinkedIn profil
 • Individuel sparring med udgangspunkt i din profil og baggrund
 • Gennem case arbejde og mundtlig eksamen optjenes 10 ECTS point


Arbejdsmarkedets muligheder:

 • Brancheinfo, kultur og organisation
 • Revenue management
 • Interkulturel forståelse
 • Klagehåndtering - digitalt & personligt
 • Digital præsentationsteknik

Salg:

 • Det digitale landkort & digital omstilling
 • Skab salg på online medier, nyhedsbreve mm.
 • Det digitale mindset
 • Emnegenerering
 • Salgsbrevet, telefonsalg og mødebooking
 • Indvendingsbehandling
 • Værdibaseret salg
 • Personlig planlægning
 • After sales services

Personlig kommunikation:

 • Profilanalyse, Persontyper og adfærdsforståelse
 • Personlig udvikling
 • Verbal og nonverbal kommunikation
 • Kommunikationsværktøjer og modeller
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Stresshåndtering

Service:

 • Servicemodellen, intern & ekstern

Dynamisk jobrettet forløb hvor målet er, at kunne sælge et produkt eller sig selv over for en kommende arbejdsgiver eller kunde gennem tillærte værktøjer.


Salgspsykologi og grundlæggende salg er et akademimodul på 10 ECTS point, hentet fra akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring.

Kurset er godkendt  under ordningen om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige og findes på:


Landsdækkendel positivliste nr. 209 kode 37610
Regional positivliste nr. 143 kode 37610 (Hovedstaden)


Kurset afholdes hos HELPAHEAD i Kbh eller virtuelt.TBA


TBA

Kommunikation i praksis


Styrk din kommunikation og servicering på tværs af forskellige
kulturer, afdelinger og målgrupper. Kunsten at kommunikere både
digitalt og analogt, sætter sit præg på bundlinjen.

Få en masse redskaber til HVORDAN DU KAN GØRE NY KARRIERE på
et udfordrende jobmarked.


Kursets formål:


• At styrke dine muligheder for, at få et job i brancher hvor der er
jobåbninger


• Gennem casearbejde og mundtlig eksamen gennemføres AU
faget Kommunikation i praksis på 10 ECTS point


• Skabe relationer f.eks. gennem netværksopbygning,
virksomhedsbesøg, workshop mm.


• Udvikling af BLUE OCEAN CV målrettet og skarpt, tilrettet din
ønskede branche, samt opdateret LinkedIn profil


• Individuel sparring med udgangspunkt i din profil og baggrund


INDHOLD: 

Personlig kommunikation:
• Kommunikationspsykologi
• Kommunikationsmodeller
• Planlægnings og formidlingsværktøjer
• Kommunikationsopgaven i praksis
• Præsentationsteknik
• Målgruppeorientering


Kommunikation i praksis er et akademimodul på 10 ECTS point, hentet
fra akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling.

Kurset er godkendt under ordningen om ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse for ledige og findes på Landsdækkende og Regionale positivlister kode 37477

 

I Region Sjælland gennemføres uddannelsesforløbet i et samarbejde med Zealand, som udbyder akademimodulet under Lov om Åben Uddannelse.

Uddannelsen afholdes hos Zealand, Sjællands Erhvervsakademi, Køge

Løbende opstart

Reboost 


En ”MASTERKEY” som åbner nye døre og viser hvordan netop dine kompetencer og erfaringer kan bruges i en ny branche.


BRÆND IGENNEM PÅ PAPIRET OG TIL SAMTALEN!

Kort intensivt forløb på 5 dage. 
Vi stiller skarpt på dig, hvor vi sammen finder din nye vej til jobmarkedet.


Du får:

 • Blue Ocean CV™ – Unikt og målrettet CV, hvor dine stærkeste personlige og relevante faglige kompetencer bliver fremhævet indenfor netop dit ønskede arbejdsområde.
 • Kommunikationsboost:  Find dine værdier og styrk din kommunikation professionelt.
 • Pitch control: Få kontrol over hvordan du sælger dig selv på den mest interessante, relevante og vedkommende måde på bare 30 sek.!
 • LinkedIn-boost – Opdateret og ensartet profil som matcher Blue Ocean CV™
 • Serviceboost – Konkrete værktøjer til den elementære, ekstraordinære og personlige service


Eksponering af din profil på kaffemøder.dk TBA

TBA

Oplevelsesøkonomi


Du lærer hvordan du kan skille dig ud med anderledes oplevelser end dine konkurrenter. Hvilke(n) oplevelse tiltrækker dine kunder? Hvem er målgruppen og hvad er deres kendetegn og adfærd? Hvordan kan man få struktureret de kreative ideer, så oplevelsen bliver bæredygtig og økonomisk forsvarlig. 


Få en masse redskaber til HVORDAN DU KAN GØRE NY KARRIERE på
et udfordrende jobmarked.


Kursets formål:

 • At blive kompetenceudviklet indenfor en branche hvor adfærdsdesign er i konstant udvikling og oplevelsen et konkurrenceparameter. 


  • At skabe kunderejser som bliver en oplevelse fra start til slut


  • At finde ud af hvor serviceoplevelsen kan optimeres i konkrete virksomheder
  • Udvikle unikke koncepter til udvalgte målgrupper og dermed øge bundlinjen


  • Kompetenceløfte dig, så du står stærkere på arbejdsmarkedet i branchen


  • Gennem casearbejde og mundtlig eksamen gennemføres AU
   faget oplevelsesøkonomi på 10 ECTS point


  • Udvikling af BLUE OCEAN CV målrettet og skarpt, tilrettet din ønskede branche, samt opdateret LinkedIn profil


  Vi giver Individuel sparring med udgangspunkt i din profil og baggrund


  INDHOLD: 

  • Oplevelsesøkonomi som tidsfænomen.
  • Forskellige perspektiver på oplevelsesøkonomi
  • Fremtidens forbruger
  • Design af oplevelser
  • Idégenereringsværktøjer.
  • Ledelsesteorier, der understøtter forandring og differentiering
  • Udvikling af oplevelseskoncepter
  • Værktøjer og modeller til praktisk anvendelse i oplevelsesøkonomisk kontekst
  • Oplevelsesøkonomi i forskellige værdikæder.
  • Oplevelsens DNA
  • Oplevelsesøkonomi – best practice og erfaringer


  Kurset er godkendt under ordningen om ret til 6 ugers jobrettet
  uddannelse for ledige og findes på Landsdækkende og Regionale positivlister kode 5928


  Kurset afholdes fysisk i København, med 2-3 undervisningsdage om ugen fra kl. 9-15.