HELPAHEAD logo
Det Nye Digitale Kørekort (AMU)

DET NYE DIGITALE KØREKORT 

Bliv bedre til Office pakken, projekstyring og kommunikation!


Opgradér dine administrative kompetencer indenfor bl.a.          Projektstyring og IT værktøjer.


Lær at bruge software programmer på tværs og stå skarpere på arbejdsmarkedet.


Få konkrete værktøjer til, at koordinere og styre projekter.


Med anvendelse af kundetypologi, lærer du hvordan man styrker sin personlige kommunikation overfor alle typer af         mennesker i alle situationer - både i skrift & tale, samt online. 


LEAN værktøj lærer dig, at effektivisere & optimere                    arbejdsgange på din kommende arbejdsplads.


MODUL 1


Office pakken (Word, Excel, Powerpoint og samarbejde på tværs af programmerne)


MODUL 3


Administration


Anvend Outlook, kalendersystemer, koordinerende salgsarbejde, Samt LEAN


MODUL 5


Mundtlig Kommunikation 


Præsentationsteknik til udvalgte målgrupper, samt den konstruktive feedback


MODUL 2


Projektstyring

Administrering af processer i konkrete værktøj

MODUL 4


Skriftlig Kommunikation


Formulering af tekster til forskellige målgrupper både via mail og på "papir"

MODUL 6


Service 


Kommunikation og service gennem den rette dialog både på skrift, online og i det fysiske møde