HELPAHEAD logo
Kursus målrettet hotel- & restaurationsbranchen

Ønsker du at høre mere om selve forløbet, er du altid velkommen til at kontakte os

4 UGERS KURSUS 


Målrettet job indenfor hotel, turisme & oplevelsesindustrien. 

Kurset er målrettet alle som ønsker et "Reboost" eller måske et brancheskifte.


Efter kurset er du i stand til at indgå i en servicefunktion hvor salg, service, kommunikation og teamwork er vigtige parametre for at skabe en god  kundeoplevelse. Alle led i en afdeling har en vigtig funktion. 


Forløbet er bygget op gennem forskellige faser.


Første uge: Kursisterne får en grundig gennemgang af arbejdsopgaver, muligheder for konkrete arbejdspladser, forståelse for branchen og hvad man selv skal bidrage med, for at få succes. Her kickstartes motivationen - til en branche som har uanede muligheder.

Ugen afsluttes med individuelle samtaler - for at finde match mellem branchen og kandidaten.


Efterfølgende  3 ugers kursusforløb:


Servicemodellen – Lær hvordan du sikrer den bedste kunde/gæsteoplevelse i alle kontaktpunkter!


(K.O.M.)SALG – Lær at mestre det gode salg & brænde igennem. Forstå vigtigheden af, at salg er lig med service & vice versa!


Kulturforståelse – Lær at omgås alle mennesker med 3R modellen™ (Respekter/Reflekter/Relater) Vi er alle ens og så alligevel…..Modellen lærer dig, at kunne omgås og forstå dine kollegaer såvel som gæster. 


Konflikthåndtering - stereotype holdninger er et 100% selvmål! Ved hjælp af bl.a. konflikttrappen bliver du i stand til, at løse samt forebygge spændinger & konflikter.


Kommunikation – Du lærer at få dit budskab helt ud over rampen. Vi øver og stiller skarpt på dine stærke og svage kommunikative sider. Kommunikationsmodellen og 5X20 modellen gør dig skarp og fokuseret.


Gæstetypologi – Vi lærer dig at afstemme & synkronisere din kommunikation ift. dine medmennesker. Ved hjælp af bl.a. DISC modellen bliver du i stand til hurtigt, at ”Spotte” ”analysere” & ”kortlægge” gæsterne.


Organisationsstruktur – Du bliver bekendt med forskellige organisatoriske rammer og forstår vigtigheden af din egen rolle heri.


Tværfaglige arbejdsgange – Vi giver dig en solid forståelse for samspillet mellem din egen og andre afdelinger. Vi ser på konkrete arbejdsopgaver for hver afdeling og faldgruber og snitflader på tværs.


Logistik – Du lærer om de komplekse arbejdsgange der foregår i ”maskinrummet” bag kulissen, medens f.eks. en event bliver designet og afviklet. To unikke nøgleord er her proaktivitet & løsningsorienteret.


Fagudtryk – Alle brancher taler deres eget sprog. Vi gennemgår en række basale branchespecifikke fagudtryk og sikrer, at du kan genkende jargonen allerede på din første arbejdsdag.


Brancheforståelse – Vi tager et kig på hele turismeindustrien og kridter banen op ift. din videre karrierevej


Netværk – Vi åbner op for vores omfattende branchenetværk og flere gange undervejs møder du repræsentanter fra branchen direkte.


Mystery Shopping – Du kommer ud og ”Snuser” til din kommende arbejdsplads og skaber et autentisk billede og forståelse for den virkelighed der venter på dig.


Kaffemøder.dk – Du får en gratis personlig profilside på kaffemøder.dk hvorfra vi laver målrettet markedsføring til branchen gennem nyhedsbreve mm.


Kursusforløbet er skalérbart. Kontakt os nu hvis du ønsker, at lave en tilmelding eller forespørgsel.